Mostra de Curtmetratges de Terror de Castellbisbal

el passat 6 de maig, la comitiva del B-Retina es va desplaçar a la comarca veïna del Vallès Occidental, donde se celebraba la 1a Mostra de Curtmetratges de Terror de Castellbisbal, a la qual ens van convidar en qualitat de col·laboradors. La nostra aportació (a part de la nostra impagable presència, clar ... som gent amb classe) es va realitzar en forma de dos dels …